AVÍS LEGAL
Propietat industrial i intel·lectual
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la plana web JAZZ DE GIRONAL i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys i creativitats) pertanyen a l'ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS. Des del 1 de febrer de 2006 es cedeix l'ú de la plana web a l'ASSOCIACIĶ CULTURAL JAZZ DE GIRONA.COM fins que el propietari ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS vulgui rescindir-ne la cessió, la qual es pot produīr en qualsevolment i sense previ avís.
Sota cap concepte l'accés a la plana web implica qualsevol mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels esmentats continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada amb aquesta finalitat pel titular del dret. La seva divulgació, reproducció, ús i modificació o qualsevol altra forma d'explotació no autoritzada prèviament i per escrit, sigui de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o amb suports anàlegs, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Limitació de responsabilitat
ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la plana web, ni en el seu contingut ni que aquest estigui actualitzat. Així mateix declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres webs no gestionades per ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS a la qual aquesta pugui remetre per mitjà de links. La funció dels links introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les webs de destí. ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.
Reserva
ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS es reserva la facultat en tot moment i sense que calgui previ avís d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d'aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que calgui previ avís, l'accessibilitat a la pàgina Web per raó d'eventual necessitat d'efectuar-hi operacions de manteniment, reparació o millores.

Dades:
ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS
C/ Puig Blanc, 34
17481 Sant Juliā de Ramis (Girona)
Tel. 636 84 16 82

Dades de l'entitat a que ANTONI MIQUEL MUŅOZ CUATRECASAS cedeix la plana web temporalment:
ASSOCIACIÓ CULTURAL JAZZ DE GIRONA.COM
C/ Pedret, 152-156
17007 GIRONA
Tel. 972 21 25 68
NIF G17901083