Formulari de registre

Per registrar-se cal omplir el següent formulari.

Dades identificatives
Primer el número i al final la lletra (tot junt i sense guions o espais)
Login i password